مواد شیمیایی مرک

تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار

تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار با فرمول شیمیایی Na2S2O3 و جرم مولکولی 158.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار رومیل V2473 است.

تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2473 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V2473 و دریافت قیمت تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول تیوسولفات سدیم 0.005 مولار اقدام نمایید.


Sodium Thiosulphate 0.005M PrimAg‑TvR
Na2S2O3 MW 158.11
Nominal concentration 0.005M (0.005N) ±0.5% @ 20°C
Na2S2O3 0.7906 g/LT
Stabiliser: Na2CO3 0.2 g/LT
Protect from atmospheric microbial contamination.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V2473M
2½LT V2473L
5LT V2473K


  • CAS number و CAT number چیست و چه تفاوتی بـا هم دارند؟
  • برگه آنـالیز ( CoA ) و برگه شرایط نــگهداری ( MSDS ) چــیست ؟

محصولات پیشنهادی :