مواد شیمیایی مرک

سدیم دی هیدروژن فسفات 2 آبه SA جهت آنالیز

سدیم دی هیدروژن فسفات با خلوصیت 98 % و فرمول شیمیایی NaH2PO4.2H2O دارای جرم مولکولی 156.01 , شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 0-35-13472 و شماره کد کاتالوگ سدیم دی هیدروژن فسفات رومیل A7884 می باشد.

سدیم دی هیدروژن فسفات دارای محدودیت میکروبی و اندوتوکسین کم است که آن را به ویژه برای کاربردهای پرخطر مناسب می کند. علاوه بر این، توسط برنامه و مستندات پشتیبانی می‌شود و به حداقل رساندن خطرات نظارتی و مرتبط با کیفیت در تولید بیودارویی و دارویی کمک می‌کند.

سدیم دی هیدروژن فسفات 2 آبه SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم دی هیدروژن فسفات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم دی هیدروژن فسفات از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7884 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 106580می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : A7884 و دریافت قیمت سدیم دی هیدروژن فسفات از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium di-Hydrogen Phosphate 2H2O SA
(Sodium Phosphate monobasic)
NaH2PO4.2H2O MW 156.01 CAS [13472-35-0]
Assay >98%
Chloride <0.01%
Sulphate <0.05%
Heavy metals as Pb <0.001%
Slightly deliquescent.

500g A7884P
1KG A7884M
2½KG A7884Lمحصولات پیشنهادی :