مواد شیمیایی مرک

تتراهیدروفوران خشک Hi-Dry

تتراهیدروفوران با خلوصیت 99.9 % و با فرمول شیمیایی CH2(CH2)2CH2O دارای جرم مولکولی 72.11 , میزان آب کمتر از 0.0025 درصد و شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-99-109 و شماره کد کاتالوگ تتراهیدروفوران روميل D4718 می باشد. 

اگر شما برای کار با دستگاه کروماتوگرافی می خواهید از این ماده شیمیایی استفاده کنید بایستی در خرید حلال THF از کد H718 استفاده کنید و اگر می خواهید برای دستگاه LC-MS از تتراهیدروفوران استفاده کنید کد H720 را انتخاب کنید و برای استفاده مولکولی می توانید کد F8717 را سفارش دهید. البته قیمت تترا هیدرو فوران در هر گرید متفاوت می باشد.

تتراهیدروفوران خشک Hi-Dry

جهت دريافت برگه آنالیز تتراهیدروفوران و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تتراهیدروفوران خشک Hi-Dry از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : D4718 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 108107 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : D4718 و دریافت قیمت تتراهیدروفوران خشک Hi-Dry از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetrahydrofuran Hi‑Dry
CH2(CH2)2CH2O MW 72.11 BP 66°C d 0.89 CAS [109-99-9]
Assay >99.9% Water <0.0025% Residue <0.0001%
Unstabilised

100ml D4718S
500ml D4718P
1LT D4718M
2½LT D4718L
Dgr H:225-319-335-351-EUH019
P:210-240-305+351+338-308+313-403+233محصولات پیشنهادی :