مواد شیمیایی مرک

تتراهیدروفوران فوق خالص کروماتوگرافی مایع LC-MS

تتراهیدروفوران با فرمول شیمیایی CH2(CH2)2CH2O دارای جرم مولکولی 72.11 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-99-109 و شماره کد کاتالوگ تتراهیدروفوران روميل H720 می باشد.

از مصارف حلال تتراهیدروفوران در انواع دستگاه های کروماتوگرافی است. برای خرید حلال THF باید به نوع مصرف آن دقت کرد , زیرا قیمت تترا هیدرو فوران در هر گرید بسیار متفاوت نسبت به نوع دیگر آن می باشد. به عنوان مثال اگر شما برای کار با دستگاه کروماتوگرافی می خواهید از این ماده شیمیایی استفاده کنید بایستی کد H718 را سفارش دهید و برای استفاده در گرید آنالیز آزمایشگاهی می توانید کد A9718 را سفارش دهید.

تتراهیدروفوران UpS

جهت دريافت برگه آنالیز تتراهیدروفوران UpS و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تتراهیدروفوران UpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H720 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 108110 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : H720 و دریافت قیمت تتراهیدروفوران UpS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetrahydrofuran UpS
ultra lc
CH2(CH2)2CH2O MW 72.11 BP 66.0°C d 0.89 CAS [109-99-9]
Assay >99.9% Water <0.005% Residue <0.0001%
UV: 215nm >10%; 235nm >50%; 255nm >80%; 275nm >95%; 295-400nm >99%
Unstabilised
Peroxides (at time of manufacture) <0.0001% (<1 ppm)
Acidity <0.0005 meq/g
Alkalinity <0.0005 meq/g
Gradient Use Test: 290nm <0.0005 AU
Fluorescence (as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H720M
2½LT H720L
Dgr H:225-319-335-351-EUH019
P:210-240-305+351+338-308+313-403+233محصولات پیشنهادی :