مواد شیمیایی مرک

تتراهیدروفوران SA برای استفاده آناليز

تتراهیدروفوران با خلوصیت 99.5 % و با فرمول شیمیایی CH2(CH2)2CH2O دارای جرم مولکولی 72.11 , میزان آب کمتر از 0.1 درصد و شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-99-109 و شماره کد کاتالوگ تتراهیدروفوران روميل A9718 می باشد.  

اگر شما برای کار با دستگاه کروماتوگرافی می خواهید از این ماده شیمیایی استفاده کنید بایستی کد H718 را سفارش دهید و اگر می خواهید برای دستگاه LC-MS از تتراهیدروفوران استفاده کنید کد H720 را انتخاب کنید و برای استفاده مولکولی می توانید کد F8717 را سفارش دهید. لازم به توضیح است قیمت تترا هیدرو فوران در هر گرید متفاوت می باشد.

تتراهیدروفوران تثبیت شده با BHT

جهت دريافت برگه آنالیز تتراهیدروفوران و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تتراهیدروفوران از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9718 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 108114 و 109731 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9718 و دریافت قیمت تتراهیدروفوران از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetrahydrofuran SA
stabilised with BHT
CH2(CH2)2CH2O MW 72.11 BP 66.0°C d 0.89 CAS [109-99-9]
Assay >99.5%* Water <0.1%
*ex stabiliser
Unspecified impurities by GC <0.05% each
Peroxides (at time of filling) <0.005%
Colour <5 Hazen (APHA)
Identity by GC
Stabiliser: Butylated hydroxytoluene (BHT) ca. 250 ppm

1LT A9718M
2½LT A9718L
25LT A9718G
Dgr H:225-319-335-351-EUH019
P:210-240-305+351+338-308+313-403+233محصولات پیشنهادی :