مواد شیمیایی مرک

سدیم پرسولفات SA جهت آنالیز

سدیم پر سولفات با فرمول شیمیایی NA2S2O8 دارای جرم مولکولی 238.08 و شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-27-7775 و شماره کد کاتالوگ سديم پرسولفات روميل A7420 می باشد.

سدیم پرسولفات  با نام هاي تجاری و آزمايشگاهی مثل  دي سديم پراکسو دی سولفات شناخته مي شود. شکل ظاهری سديم پرسولفات  پودر سفيد است و به عنوان یک سفيد کننده در لوازم آرايشی مو و هم به عنوان جزئی از شوينده ها و همچنين براي پخت سريع چسب هاي کم فرمالدئيد قابل استفاده است. از سديم پر سولفات به عنوان تهويه کننده خاک و برای اصلاح خاک و آب هاي زيرزمينی و در ساخت مواد رنگي، اصلاح نشاسته ، عامل رسوب زدايي برای اندازه گيری اکسيداتيو و غيره استفاده می شود.

سديم پرسولفات  يک اکسيد کننده است و با مواد آلي مانند کاغذ مخلوط های قابل احتراق ايجاد مي کند. عوامل کاهنده قوی مانند منيزيم می توانند ترکيبات انفجاری را هنگام مخلوط شدن با اين ترکيب تشکيل دهند.

سدیم پرسولفات SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم پرسولفات  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم پرسولفات SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7420 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 216232 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7420 و دریافت قیمت سدیم پرسولفات SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Persulphate SA
(di-Sodium Peroxodisulphate)
Na2S2O8 MW 238.09 d 2.40 CAS [7775-27-1]
Assay >99% Water <0.05%
pH (1% aqueous) <6.9
Chloride <0.005%
Heavy metals as Pb <0.001%
Gradually decomposes by moisture and elevated temperature.
Application: Oxidising agent, Polymerisation initiator (source of free radicals)

500g A7420P
1KG A7420M
2½KG A7420L
Dgr H:272-302-317-334-335
P:280g-302+352-304+340-342+311محصولات پیشنهادی :