مواد شیمیایی مرک

گزیلل SpS جهت استفاده کروماتوگرافی

گزیلل -  ( m-Xylene SpS )  دارای جرم مولکولی 106.17 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-38-108 و شماره کد کاتالوگ گزیلل رومیل H965 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 139.1 درجه سانتیگراد و نقطه ذوب منفی 47.8 درجه سانتیگراد می باشد. به نام دیگر آن می توان به ام زایلن نیز اشاره کرد. گزیلل یکی از حلال ها با فرمول مولکولی C6H4(CH3)2 با خلوصیت 99.0 درصد و میزان آب 0.01 درصد است.  این ماده ، بی‌رنگ و به شدت قابل اشتعال می باشد.

ام گزلین

جهت دريافت برگه آنالیز گزیلل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای گزیلل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H965 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H965 و دریافت قیمت گزیلل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید گزیلل اقدام نمایید.


m-Xylene SpS
C6H4(CH3)2 MW 106.17 FP -47.8°C BP 139.1°C d 0.86 CAS [108-38-3]
Assay >99.0% Water <0.01% Residue <0.0001%
UV: 295nm >10%; 305nm >50%; 320nm >80%; 350nm >95%; 370-400nm >99%

500ml H965P
Wng H:226-312+332-315
P:210-302+352-304+340محصولات پیشنهادی :