مواد شیمیایی مرک

ترانس 1و2 - دی آمینو سیکلوهگزان - تترا استیک اسید 1 آبه SA

 

ترانس 1و2 - دی آمینو سیکلوهگزان - تترا استیک اسید 1 آبه SA

جهت دريافت برگه آنالیز ترانس 1و2 - دی آمینو سیکلوهگزان - تترا استیک اسید 1 آبه SA و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای ترانس 1و2 - دی آمینو سیکلوهگزان - تترا استیک اسید 1 آبه SA از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7019 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7019 و دریافت قیمت ترانس 1و2 - دی آمینو سیکلوهگزان - تترا استیک اسید 1 آبه SA از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic Acid 1H2O SA
(CDTA)
C14H22N2O8.H2O MW 364.35 d 0.50 CAS [13291-61-7]
Assay >99%
Residue on ignition <0.5%

25g A7019V

100g A7019S
Wng H:315-319

P:302+352-305+351+338


 

 


محصولات پیشنهادی :