مواد شیمیایی مرک

استون فوق خالص گاز کروماتوگرافی GC-MS

استون گرید GC با خلوصیت 99.95 % و با فرمول شیمیایی CH3-2CO دارای جرم مولکولي 58/08 , نقطه جوش 56.1 درجه سانتیگراد , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 1-64-67 و شماره کد کاتالوگ استونیتریل رومیل H033 است .

این نوع استون مناسب برای استفاده در دستگاههای GC-MS است. در واقع باید گفت استفاده از آن برای برنامه های کاربردی با پسماند بسیار کم در دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC ) مناسب و عالی است . میزان آب 0.02 % و پس ماند ( Residue ) در آن کمتر از 0.0001 %  است.

قیمت استون برای سیستم دستگاهی GC-MS با قیمت استون در موارد دیگر متفاوت است. با توجه به میزان خلوص بالا و پسماند بسیار پایین ( Residue ) در این نوع گرید هنگام خرید و به موارد مصرف استون توجه ویژه نمائید. برای استفاده در دستگاه HPLC شما می توانید کد شماره H031 را مشاهده کنید.

استون UPS

جهت دريافت برگه آنالیز استون UpS و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای استون UpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H033 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 100658 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کـــد : H033 و دریافت قیمت استون UpS از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Acetone UpS
ultra gc
(Propanone)
(CH3)2CO MW 58.08 BP 56.1°C d 0.79 CAS [67-64-1]
Assay >99.95% Water <0.2% Residue <0.0001%
Suitability for GC-FID passes test
Suitability for GC-ECD passes test
Suitability for GC-MS passes test
Application: GC critical low residue applications

2½LT H033L
Dgr H:225-319-336-EUH066
P:210-233-305+351+338محصولات پیشنهادی :