مواد شیمیایی مرک

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار ( در سولفوريک 4 % )

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار با فرمول شیمایی Ce(SO4)2 و جرم مولکولی 332.22 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار رومیل V2764 است.

سولفات سریم در شیمی تجزیه برای تیتراسیون ردوکس، اغلب همراه با یک نشانگر ردوکس استفاده می شود. یک ترکیب مرتبط سولفات آمونیوم سریک است. حلالیت در متان سولفونیک اسید تقریباً 10 برابر مقدار قابل حصول در محلول های سولفات اسیدی است.

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2764 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V2764 و دریافت قیمت تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار- اقدام نمایید.


Cerium(IV) Sulphate 0.1M PrimAg‑TvR
in sulphuric acid 4%
Ce(SO4)2 MW 332.22
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
Ce(SO4)2 33.22 g/LT
H2SO4 40 g/LT
Application: Stable alternative to potassium permanganate in oxidation titrimetry

1LT V2764M
2½LT V2764L
Wng H:290-315-319
P:302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :