مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار

تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 و جرم مولکولی 169.87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار رومیل V5476 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5476 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5476 و دریافت قیمت تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار  اقدام نمایید.


Silver Nitrate 0.01M PrimAg‑TvR
AgNO3 MW 169.87
Nominal concentration 0.01M (0.01N) ±0.5% @ 20°C
AgNO3 1.699 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5476M
2½LT V5476L
10LT V5476Jمحصولات پیشنهادی :