مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار با فرمول شیمیایی HCl و جرم مولکولی 36.46 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار رومیل C3462 است.

اسید هیدروکلریک یک اسید قوی و خورنده است که به طور گسترده در صنعت داروسازی استفاده می شود. نقش اصلی آن در تصفیه و استخراج مواد فعال دارویی است. هیدروکلراید در واکنش‌های اسید-باز برای تبدیل ترکیبات آلی به شکل نمک استفاده می‌شود و باعث می‌شود که آنها در آب حل شوند.

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C3462 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C3462 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکلریک اسید 0.25/0.5/1 مولار  اقدام نمایید.


Hydrochloric Acid 0.25M/0.5M/1M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
HCl MW 36.46
5M (5N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
HCl 182.3 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.25M (0.25N)
Dilute to 1.0LT yields 0.5M (0.5N)
Dilute to 0.5LT yields 1M (1N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C3462Q
Wng H:290-315-319-335
P:302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :