مواد شیمیایی مرک

تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار

تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار با فرمول شیمیایی NaCl و جرم مولکولی 58.44 و شماره کد کاتالوگ تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار رومیل V6453 است.

سولفات سدیم عاملی است که برای پاکسازی روده قبل از کولونوسکوپی یا آزمایش اشعه ایکس باریم انما استفاده می شود.کلرید سدیم انیدروز شکل بی آب و نمک سدیم اسید سولفوریک است. سولفات سدیم بدون آب در آب جدا می شود تا یون های سدیم و یون های سولفات را فراهم کند.

تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6453 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V6453 و دریافت قیمت تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول کلرید سدیم 0.1 مولار اقدام نمایید.


Sodium Chloride 0.1M PrimAg‑TvR
NaCl MW 58.44
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
NaCl 5.844 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6453Mمحصولات پیشنهادی :