مواد شیمیایی مرک

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولاربا فرمول شیمیایی Ce(SO4)2 و جرم مولکولی 332.22 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار رومیل C3875 است.

سولفات سریم در شیمی تجزیه برای تیتراسیون ردوکس، اغلب همراه با یک نشانگر ردوکس استفاده می شود. یک ترکیب مرتبط سولفات آمونیوم سریک است. حلالیت در متان سولفونیک اسید تقریباً 10 برابر مقدار قابل حصول در محلول های سولفات اسیدی است.

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C3875 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C3875 و دریافت قیمت تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سریم (IV) سولفات 0.05/0.1 مولار  اقدام نمایید.


Cerium(IV) Sulphate 0.05M/0.1M PrimAg‑TvR
di-concentrate
Ce(SO4)2 MW 332.22
0.5M (0.5N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
Ce(SO4)2 166.1 g/LT
H2SO4 200 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 1.0LT yields 0.05M (0.05N)
Dilute to 0.5LT yields 0.1M (0.1N)
Application: Stable alternative to potassium permanganate in oxidation titrimetry

6x100ml C3875Q
Dgr H:290-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :