مواد شیمیایی مرک

تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار

تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار با فرمول شیمیایی H2SO4  و جرم مولکولی 98.07 و شماره کد کاتالوگ تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار رومیل V2386 است.


سولفوریک اسید، یک اسید بسیار غلیظ و قدرتمند، کاربردهایی در تولید دارو، به ویژه در تولید مواد شیمیایی مختلف و مواد واسطه ای پیدا می کند. در واکنش‌های استری‌سازی، فرآیندهای آب‌گیری و به‌عنوان کاتالیزور در برخی تبدیل‌های شیمیایی به کار می‌رود.

تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز اسید سولفوریک 0.1275 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2386 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V2386 و دریافت قیمت تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول اسید سولفوریک 0.1275 مولار اقدام نمایید.


Sulphuric Acid 0.1275M PrimAg‑TvR
H2SO4 MW 98.07
Nominal concentration 0.1275M (0.255N) ±0.5% @ 20°C
H2SO4 12.50 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V2386M
2½LT V2386L
5LT V2386K
10LT V2386Jمحصولات پیشنهادی :