مواد شیمیایی مرک

تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار

تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار با فرمول شیمیایی Na2CO3 و جرم مولکولی 105.99 و شماره کد کاتالوگ تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار رومیل V4500 است.

سدیم کلرید به طور گسترده در انواع محصولات دارویی برای تولید محلول های ایزوتونیک استفاده می شود. از آن در اسپری های معمولی سالین بینی، و در محلول ها یا شستشوی چشم استفاده می شود.

تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V4500 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V4500 و دریافت قیمت تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول کلرید سدیم 0.5 مولار اقدام نمایید.


Sodium Carbonate 0.5M PrimAg‑TvR
Na2CO3 MW 105.99
Nominal concentration 0.5M (1N) ±0.5% @ 20°C
Na2CO3 53.00 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V4500M
2½LT V4500L
5LT V4500K
10LT V4500Jمحصولات پیشنهادی :