مواد شیمیایی مرک

سدیم آرسنیت 0.05 مولار

تیترازول سدیم آرسنیت 0.05 مولار با فرمول شیمیایی NaAsO2 و جرم مولکولی 129.91 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم آرسنیت 0.05 مولار کلرید سدیم رومیل V3780 است.

سدیم آرسنیت پودری سفید یا خاکستری مایل به سفید است. از آن به عنوان آفت کش، نگهدارنده پوست، ضد عفونی کننده و در رنگرزی و صابون استفاده می شود. آرسنیت سدیم در فهرست مواد خطرناک قرار دارد زیرا توسط آن تنظیم می شود.

سدیم آرسنیت 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم آرسنیت 0.05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم آرسنیت 0.05 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3780 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V3780 و دریافت قیمت تیترازول سدیم آرسنیت 0.05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا تیترازول خرید سدیم آرسنیت 0.05 مولار اقدام نمایید.


Sodium Arsenite 0.05M PrimAg‑TvR
NaAsO2 MW 129.91
Nominal concentration 0.05M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
NaAsO2 6.496 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3780M
2½LT V3780L
5LT V3780K
10LT V3780J
Dgr H:350-412
P:201-273-308+313محصولات پیشنهادی :