مواد شیمیایی مرک

دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)9SO3.Na دارای جرم مولکولی 244.33 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-61-13419 و شماره کد کاتالوگ دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP210 می باشد.

دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت به عنوان پایه در واکنش های کوپلینگ مانند کوپلینگ سوزوکی استفاده می شود. این ماده به عنوان یک معرف یونی برای HPLC استفاده می شود و در تجزیه و تحلیل پپتیدها و پروتئین ها نقش دارد. از آن برای مطالعه مکانیسم ترکیبات روی کربن گرافیت و کاهش الکتریکی یون ها استفاده می شود.

دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP210 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 841036 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP210 و دریافت قیمت دکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Decane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Decyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)9SO3.Na MW 244.33 CAS [13419-61-9]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

25g IP210V
100g IP210S
1KG IP210Mمحصولات پیشنهادی :