مواد شیمیایی مرک

اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)7SO3.Na دارای جرم مولکولی 216.28 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 5-84-5324 و شماره کد کاتالوگ اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP208 می باشد.

اکتان1 سولفونیک اسید سدیم سالت یک ترکیب شیمیایی است که می توان از آن برای تهیه سورفکتانت استفاده کرد. نشان داده شده است که غلظت بهینه بالایی برای تشکیل کف پایدار دارد و با نمونه گیری خون، اثر آبگریز و هیدروکلراید استر سازگار است.

اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP208 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد O8380 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP208 و دریافت قیمت اکتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Octane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Octyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)7SO3.Na MW 216.28 CAS [5324-84-5]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

5g IP208X
25g IP208V
100g IP208S
1KG IP208Mمحصولات پیشنهادی :