مواد شیمیایی مرک

هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت با فرمول شیمیایی CH3(CH2)6SO3.Na دارای جرم مولکولی 202.27 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 6-50-22767 و شماره کد کاتالوگ هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت روميل IP207 می باشد.

هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت یک معرف جفت یونی است که معمولاً برای HPLC استفاده می شود، از جمله تجزیه و تحلیل پپتیدها (پلیمر های کوچکی هستند که از به هم پیوستن اسیدهای آمینه تشکیل میشود) و پروتئین ها. همچنین در آنالیز الکتروفورز مویرگی با کارایی بالا پپتیدها استفاده شده است.

1 هپتان سولفونیک اسید سدیم سالت

هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP207 در کمپانی Merck آلمان شماره کد 118306می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP207 و دریافت قیمت هپتان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Heptane-1-sulphonic-Acid-sodium-salt-SpR
(Sodium n-Heptyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)6SO3.Na MW 202.27 CAS [22767-50-6]
Assay >98%
UV: 200nm >96%
UV measured as 0.005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

5g IP207X
25g IP207V
100g IP207S
1KG IP207Mمحصولات پیشنهادی :