مواد شیمیایی مرک

دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت ( HPLC ) با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی CH3(CH2)11SO3.Na دارای جرم مولکولي 272/38 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 0-53-2386 و شماره کد کاتالوگ دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت رومیل IP212 است.

دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت که به نام لوریل سولفونات سدیم نیز شناخته می شود، یک ترکیب همه کاره است که به طور گسترده در طیف وسیعی از کاربردها، به ویژه در تست های کششی استفاده می شود. این ترکیب با خواص استثنایی و عملکرد قابل اعتماد خود به یک انتخاب ارجح برای اهداف مختلف صنعتی و تحقیقاتی تبدیل شده است.

دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP212 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 106437 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP212 و دریافت قیمت دودکان 1 سولفونیک اسید سدیم سالت SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Dodecane-1-sulphonic Acid sodium salt SpR
(Sodium n-Dodecyl-1-sulphonate)
CH3(CH2)11SO3.Na MW 272.38 CAS [2386-53-0]
Assay >98%
UV: 200nm >90%
UV measured as 0.0005M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for basic compounds

25g IP212V
100g IP212S
1KG IP212Mمحصولات پیشنهادی :