مواد شیمیایی مرک

دی متیل فرمامید فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS و ICP-MS

دی متیل فرمامید فوق خالص با خلوصیت 99.9 % و با فرمول شیمیایی HCON(CH3)2 داراي جرم مولکولي 73.09 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 2-12-68 و شماره کد کاتالوگ دی متیل فرمامید رومیل H255 است .

دی متیل فرمامید يا DMF  بسيار شفاف و بی بو است. اگر شما می خواهید از دی متیل فرمامید برای دستگاه هایی مانند AA و ICP استفاده کنید هنگام استفاده از این محصول شیمیایی حتما برگه های MSDS دی متیل فرمامید را  مطالعه نمائید و از شرایط نگهداری دی متیل فرمامید آگاه باشید زیرا روش نگهداری آن خطرات دی متیل فرمامید به عنوان یک محصول قابل اشتعال را کاهش می دهد . قیمت دی متیل فرمامید جهت استفاده دستگاهی از نوع فوق خالص که برای AA و ICP-MS  مناسب است نسبت به دی متیل فرمامید گرید آنالیز و یا نوع کروماتوگرافی آن با شماره کدهای : A9253 و H253 از شرکت رومیل بسیار متفاوت می باشد و در هنگام سفارش بایستی به این موضوع دقت گردد.

دی متیل فرمامید فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS و ICP-MS

جهت دريافت برگه آنالیز دی متیل فرمامید فوق خالص و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دی متیل فرمامید از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H255 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : H255 و دریافت قیمت دی متیل فرمامید فوق خالص از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Dimethylformamide SpA
low metals
HCON(CH3)2 MW 73.09 BP 153.0°C d 0.95 CAS [68-12-2]
Assay >99.9% Water <0.05% Residue <0.0001%
Group 1 & 2 elements typically <0.1-<10 ppb
Group 3 to 12 (transition) elements typically <0.1-<5 ppb
Group 13, 14, 15 elements typically <0.1-<5 ppb
Application: Environment Analysis (eg, using AAS, ICP-OES, ICP-MS), Trace Metal Analysis (for organic analysis and chromatography see ROMIL Code H253 Dimethylformamide SpS)

1LT H255M
2½LT H255L
Dgr H:360D-226-312+332-319
P:201-210-302+352-305+351+338-308+313محصولات پیشنهادی :