مواد شیمیایی مرک

آب اکسیژنه 30 درصد فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS

آب اکسیژنه با فرمول شیمیایی H2O2 دارای جرم مولکولی 34.01 شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 1-84-7722 و شماره کد کاتالوگ آب رومیل H416 است .

آب اکسیژنه با میزان فلزات بسیار پایین از موارد خاص تولیدات شرکت ROMIL انگلستان می باشد. از موارد مصرف آب به کد H416 شرکت ROMIL می توان به دستگاههای AA , ICP , ICP-MS اشاره کرد.

همچنین قیمت آب اکسیژنه فوق خالص کد H416 نسبت به رقبای خود بسیار پایین تر بوده و کیفیت آن را نمی توان با هیچ نمونه آب دیگری در بازار مقایسه کرد. در خصوص قیمت آبحتما در هنگام خرید به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت آب در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید خرید آب انجام دهید بایستی کد A9402 را سفارش دهید.

جهت دريافت برگه آنالیز آب اکسیژنه 30 درصد فوق خالص و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای آب اکسیژنه 30 درصد فوق خالص از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H416 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 16911 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H416 و دریافت قیمت آب اکسیژنه 30 درصد فوق خالص از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید آب اکسیژنه 30 درصد فوق خالص اقدام نمایید.


Hydrogen Peroxide SpA
H2O2 MW 34.01 d 1.10 CAS [7722-84-1]
Assay ca. 30%
Colour <10 Hazen (APHA)
B, Be, Bi, Ce, Co, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, Ir, La, Lu, Mn, Nd, Pd, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, Sc, Sm, Sr, Tb, Te, Th, Tl, Tm, U, Y, Yb <0.5 ppb each
Ba, Cu, Cr, Sb, Sn <1 ppb each
Ag, As, Cd, Ge, In, Li, Mg, Mo, Ni, Pb, Se, Ta, V, Zr <5 ppb each
Al, Ti, Zn <10 ppb each
Au, Ca, Fe, Hg, K, Na, Nb, W <50 ppb each
Cl, PO4 <0.5 ppm each
SO4, NO3 <1 ppm each
Application: Environment Analysis (eg, using AAS, ICP-OES, ICP-MS), Trace Metal Analysis, Ion Chromatography, Voltammetry

500ml H416P
Dgr H:302-318

P:280e-305+351+338-313محصولات پیشنهادی :