مواد شیمیایی مرک

تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار

تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار با فرمول شیمیایی C10H14N2O8Na2 و جرم مولکولی 336.20 و شماره کد کاتالوگ تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار رومیل V2934 است.

دی سدیم بی آب یک عامل کیلیت چند ظرفیتی است که برای درمان هیپرکلسمی و آریتمی های بطنی مرتبط با سمیت دیژیتال استفاده می شود. یک عامل کیلیت که انواع کاتیون های چند ظرفیتی مانند کلسیم را جدا می کند. این در تولید داروسازی و به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود.

تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2934 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V2934 و دریافت قیمت تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول ای دی تی آ 0/01 مولار اقدام نمایید.


EDTA di-Sodium salt 0.01M PrimAg‑TvR
C10H14N2O8Na2 MW 336.20
Nominal concentration 0.01M (0.02N) ±0.5% @ 20°C
C10H14N2O8Na2 3.362 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V2934M
2½LT V2934L
5LT V2934K
10LT V2934Jمحصولات پیشنهادی :