مواد شیمیایی مرک

تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار

تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار با فرمول شیمیایی H2SO4  و جرم مولکولی 98.07 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار رومیل V8639 است.


سولفوریک اسید، یک اسید بسیار غلیظ و قدرتمند، کاربردهایی در تولید دارو، به ویژه در تولید مواد شیمیایی مختلف و مواد واسطه ای پیدا می کند. در واکنش‌های استری‌سازی، فرآیندهای آب‌گیری و به‌عنوان کاتالیزور در برخی تبدیل‌های شیمیایی به کار می‌رود.

تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V8639 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V8639 و دریافت قیمت تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سولفوریک اسید 0.05 مولار اقدام نمایید.


Sulphuric Acid 0.05M PrimAg‑TvR
H2SO4 MW 98.07
Nominal concentration 0.05M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
H2SO4 4.904 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V8639M
2½LT V8639L
5LT V8639K
10LT V8639Jمحصولات پیشنهادی :