مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار

تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار با فرمول شیمیایی Na2S2O3  و جرم مولکولی 158.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار رومیل V8024 است.

سدیم تیوسولفات به عنوان ماده سفید کننده برای حذف باقیمانده ها و مواد خشک کننده در صنایع کاغذ و نساجی، به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید در پزشکی، به عنوان عامل دکلره و قارچ کش آب آشامیدنی و فاضلاب در تصفیه آب، به عنوان بازدارنده خوردگی مس در گردش استفاده می شود.

تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V8024 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V8024 و دریافت قیمت تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم تیوسولفات 1 مولار اقدام نمایید.


Sodium Thiosulphate 1M PrimAg‑TvR
Na2S2O3 MW 158.11
Nominal concentration 1M (1N) ±0.5% @ 20°C
Na2S2O3 158.1 g/LT
Stabiliser: Na2CO3 0.2 g/LT
Protect from atmospheric microbial contamination.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V8024M
2½LT V8024L
5LT V8024K
10LT V8024Jمحصولات پیشنهادی :