مواد شیمیایی مرک

تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار

تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار با فرمول شیمیایی C10H14N2O8Na2 و جرم مولکولی 336.20 و شماره کد کاتالوگ تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار رومیل V3623 است.

دی سدیم بی آب یک عامل کیلیت چند ظرفیتی است که برای درمان هیپرکلسمی و آریتمی های بطنی مرتبط با سمیت دیژیتال استفاده می شود. یک عامل کیلیت که انواع کاتیون های چند ظرفیتی مانند کلسیم را جدا می کند. این در تولید داروسازی و به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود.

تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3623 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V3623 و دریافت قیمت تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول ای دی تی آ 0/05 مولار اقدام نمایید.


EDTA di-Sodium salt 0.05M PrimAg‑TvR
C10H14N2O8Na2 MW 336.20
Nominal concentration 0.05M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
C10H14N2O8Na2 16.81 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3623M
2½LT V3623L
5LT V3623K
10LT V3623Jمحصولات پیشنهادی :