مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار با فرمول شیمیایی  NaOH  و جرم مولکولی 40.00 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار رومیل C7825 است.

هیدروکسید سدیم برای کمک به تولید انواع داروها و محصولات دارویی، از مسکن‌های معمولی مانند آسپرین گرفته تا داروهای ضد انعقاد که می‌توانند به جلوگیری از لخته شدن خون و داروهای کاهش دهنده کلسترول کمک کنند، استفاده می‌شود.

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C7825 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C7825 و دریافت قیمت تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5/1 مولار اقدام نمایید.


Sodium Hydroxide 0.5M/1M PrimAg‑TvR
di-concentrate
NaOH MW 40.00
10M (10N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
NaOH 400.0 g/LT
Na2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.5M (0.5N)
Dilute to 1.0LT yields 1M (1N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C7825Q
Dgr H:290-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-308+310محصولات پیشنهادی :