مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار

تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار با فرمول شیمیایی HF و جرم مولکولی 20.01 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار رومیل V5253 است.

هیدروفلوریک اسید برای ساخت اکثر ترکیبات حاوی فلوئور استفاده می شود. نمونه‌ها شامل داروی ضدافسردگی دارویی رایج فلوکستین و مواد است. فلوئور عنصری از آن تولید می شود. معمولاً برای حکاکی ویفرهای شیشه ای و سیلیکونی استفاده می شود.

تیترازون هیدروفلوریک اسید 3 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5253 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V5253 و دریافت قیمت تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروفلوریک اسید 3 مولار  اقدام نمایید.


Hydrofluoric Acid 3M PrimAg‑TvR
HF MW 20.01
Nominal concentration 3M (3N) ±0.5% @ 20°C
HF 60.02 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5253M
Dgr H:301+331-310-314
P:280-301+330+331-302+352-304+340-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :