مواد شیمیایی مرک

تیترازول آمونیوم سریم (IV) سولفات 0.1 مولار

تیترازول آمونیوم سریم (IV) سولفات 0.1 مولار با فرمول شیمیایی NH4-4Ce(SO4)4 دارای جرم مولکولی 59.65 و شماره کد کاتالوگ تیترازول آمونیوم سریم (IV) سولفات 0.1 مولار رومیل V0218 است.

آمونیوم سریم سولفات در شیمی تجزیه برای تیتراسیون ردوکس، اغلب همراه با یک نشانگر ردوکس استفاده می شود. یک ترکیب مرتبط آمونیوم سریم سولفات است. حلالیت در متان سولفونیک اسید تقریباً 10 برابر مقدار قابل حصول در محلول های سولفات اسیدی است.

تیترازول آمونیوم سریم (IV) سولفات 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول آمونیوم سریم سولفات 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول آمونیوم سریم (IV) سولفات 0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V0218 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کد : V0218 و دریافت قیمت تیترازول آمونیوم سریم (IV) سولفات 0.1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول آمونیوم سریم سولفات 0.1 مولار اقدام نمایید.


Ammonium Cerium(IV) Sulphate 0.1M PrimAg‑TvR
NH4-4Ce(SO4)4 MW 596.52
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
(NH4)4Ce(SO4)4 59.65 g/LT
H2SO4 150 g/LT
Application: Stable alternative to potassium permanganate in oxidation titrimetry

1LT V0218M
2½LT V0218L
Wng H:290-315-319
P:302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :