مواد شیمیایی مرک

حلال چهار جزئی HPLC PB46

حلال چهار جزئی HPLC PB46 شامل پروپان 1 اویل کد H624 و سدیم دودسیل سولفات کد IP229  آب کد H950  آمونیوم دی هیدروژن فسفات کد HR192 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R7046 است.

این حلال چهار جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC PB46

جهت دريافت برگه آنالیز حلال چهار جزئی PB46   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال چهار جزئی PB46  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R7046 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا به شماره کد : R7046 و دریافت قیمت حلال چهار جزئی PB46  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال چهار جزئی PB46  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix PB46 SpS
propan-1-ol/buffer pH 6.4 40:60
4 components:
Propan-1-ol (ROMIL H624) 40% v/v
Water (ROMIL H950) 60% v/v
Sodium Dodecyl Sulphate (ROMIL IP229) 6.0 g/LT
Ammonium di-Hydrogen Phosphate (ROMIL HR192) 2.4 g/LT
Buffer adjusted to pH 6.4 ±0.1 before mixing with propan-1-ol
Application: Ready to use eluant for HPLC

2½LT R7046L
Dgr H:226-318-336
P:210-233-280f-305+351+338-313محصولات پیشنهادی :