مواد شیمیایی مرک

آمونیوم دی هیدروژن فسفات SpR جهت استفاده HPLC

آمونیوم دی هیدروژن فسفات ( HPLC ) با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی NH4H2PO4 داراي جرم مولکولي 115/03 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 1-76-7722 و شماره کد کاتالوگ آمونیوم دی هیدروژن فسفات رومیل HR192 است.

در خصوص قیمت فروش و خرید اسید نیتریک حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت اسید نیتریک در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این اسید نیتریک استفاده کنید بایستی کد A7192 را سفارش دهید.

آمونیوم دی هیدروژن فسفات SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز آمونیوم دی هیدروژن فسفات  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای آمونیوم دی هیدروژن فسفات SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : HR192 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 5.43837 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : HR192 و دریافت قیمت آمونیوم دی هیدروژن فسفات SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ammonium di-Hydrogen Phosphate SpR
(Ammonium Phosphate monobasic)
NH4H2PO4 MW 115.03 CAS [7722-76-1]
Assay >99%
UV: 200nm >10%; 205nm >50%; 250nm >80%; 310nm >95%; 340-400nm >99%
UV measured as 1M solution in water
Application: HPLC as buffer reagent

100g HR192S
500g HR192Pمحصولات پیشنهادی :