مواد شیمیایی مرک

حلال پنج جزئی HPLC PB28

حلال پنج جزئی HPLC PB28 شامل پروپان 1 اویل کد H624 و سدیم دودسیل سولفات کد IP229  آب کد H950  آمونیوم دی هیدروژن فسفات کد HR192 دی آمونیوم هیدروژن فسفات HR378 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R7028 است.

این حلال پنج جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC PB28

جهت دريافت برگه آنالیز حلال پنج جزئی  PB28   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال پنج جزئی PB28  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R7028 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : R7028 و دریافت قیمت حلال پنج جزئی HPLC PB28  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال پنج جزئی PB28  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix PB28 SpS
propan-1-ol/buffer pH 6.4 20:80
5 components:
Propan-1-ol (ROMIL H624) 20% v/v
Water (ROMIL H950) 80% v/v
Sodium Dodecyl Sulphate (ROMIL IP229) 8.0 g/LT
Ammonium di-Hydrogen Phosphate (ROMIL HR192) 3.2 g/LT
di-Ammonium Hydrogen Phosphate (ROMIL HR378) 1.6 g/LT
Buffer adjusted to pH 6.4 ±0.1 before mixing with propan-1-ol
Application: Ready to use eluant for HPLC

2½LT R7028L
Dgr H:226-318-336
P:210-233-280f-305+351+338-313محصولات پیشنهادی :