مواد شیمیایی مرک

حلال دو جزئی HPLC WA2

حلال دو جزئی HPLC WA2 شامل آمونیوم کد HR079 و آب کد H950 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R6126 است.

این حلال دو جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC WA2

جهت دريافت برگه آنالیز حلال دو جزئی  WA2   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال دو جزئی WA2  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R6126 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا بـــه شماره کـد : R6126 و دریافت قیمت مخلوط شوینده HPLC WA2  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال دو جزئی WA2  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix WA2 SpS
water with ammonia 0.1%
2 components:
Water (ROMIL H950)
containing
Ammonia 0.1% w/v
Application: Ready to use eluant for HPLC

1LT R6126M
2½LT R6126Lمحصولات پیشنهادی :