مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیامین 0.05 مولار - هایامین

تیترازول هیامین 0.05 مولار با فرمول شیمیایی C27H42NO2Cl و جرم مولکولی 448.08 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیامین 0.05 مولار رومیل V4868 است.

هیامین یک ماده شوینده کاتیونی بنزتونیم کلرید است. الکترود انتخابی یونی غشایی برای کاتیون هیامین پیشنهاد شده است. جذب آن در سطوح خاک بررسی شده است. به دلیل دارا بودن سورفکتانت ضد میکروبی و کاتیونی، در لوازم آرایشی و شامپوها کاربرد فراوانی دارد.

تیترازول هیامین 0.05 مولار - هایامین

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیامین 0.05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیامین 0.05 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V4868 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V4868 و دریافت قیمت تیترازول هیامین 0.05 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیامین 0.05 مولار اقدام نمایید.


Hyamine 1622 0.05M PrimAg‑TvR
(Benzethonium Chloride 0.05M)
C27H42NO2Cl MW 448.08
Nominal concentration 0.05M
C27H42NO2Cl 22.40 g/LT
Calibrate by titration with Sodium Dodecyl Sulphate immediately before each use.
Application: Determination of anionic surfactants

1LT V4868M
2½LT V4868L
Wng H:315-319-411
P:273-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :