مواد شیمیایی مرک

تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار

تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار با فرمول شیمیایی H2SO4  و جرم مولکولی 98.07 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار رومیل V8236 است.


سولفوریک اسید، یک اسید بسیار غلیظ و قدرتمند، کاربردهایی در تولید دارو، به ویژه در تولید مواد شیمیایی مختلف و مواد واسطه ای پیدا می کند. در واکنش‌های استری‌سازی، فرآیندهای آب‌گیری و به‌عنوان کاتالیزور در برخی تبدیل‌های شیمیایی به کار می‌رود.

تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V8236 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V8236 و دریافت قیمت تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سولفوریک اسید 2.5 مولار اقدام نمایید.


Sulphuric Acid 2.5M PrimAg‑TvR
H2SO4 MW 98.07
Nominal concentration 2.5M (5N) ±0.5% @ 20°C
H2SO4 245.2 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V8236M
2½LT V8236L
5LT V8236K
10LT V8236J
Dgr H:290-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :