مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار

تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار با فرمول شیمیایی CH3(CH2)11OSO3.Na و جرم مولکولی 2858.38 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار رومیل V6425 است.

تیترازول سدیم کشش سطحی محلول های آبی را کاهش می دهد و به عنوان امولسیفایر چربی، عامل مرطوب کننده و شوینده در لوازم آرایشی، دارویی و خمیر دندان استفاده می شود. همچنین در کرم ها و خمیرها برای پخش مناسب مواد و به عنوان ابزار تحقیقاتی در بیوشیمی پروتئین استفاده می شود. همچنین دارای فعالیت میکروبی است.

تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6425 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6425 و دریافت قیمت تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم دودسیل سولفات 0.1 مولار اقدام نمایید.


Sodium Dodecyl Sulphate 0.1M PrimAg‑TvR
(Sodium Lauryl Sulphate 0.1M)
CH3(CH2)11OSO3.Na MW 288.38
Nominal concentration 0.1M ±0.5% @ 20°C
CH3(CH2)11OSO3.Na 28.84 g/LT
Store at 15-25°C.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6425M
2½LT V6425Lمحصولات پیشنهادی :