مواد شیمیایی مرک

اسید نیتریک فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS و ICP-MS

اسید نیتریک فوق خالص با فرمول HNO3 و با خلوصیت 69 % که نقطه جوش آن برابر با 121.9 درجه سانتیگراد  دارای جرم مولکولی 63.01 می باشد . و شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 2-37-7697 و شماره کد کاتالوگ اسید نیتریک روميل H566 می باشد. . اسید نیتریک دارای نامهای دیگری مانند جوهر شوره ، اسید ازته ، نیترات هیدروژن ، اسید ازوتیک است. اسید نیتریک اسیدی بسیار قوی با بویی زننده و بی‌رنگ و در بعضی موارد رنگی رو به زردی دارد.

اين نوع اسيد نیتریک با کد شماره H566 دارای عناصر کمتر از ppb می باشد و مناسب برای استفاده در دستگاه های AA و ICP است .

اسید نیتریک فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS و ICP-MS

جهت دريافت برگه آنالیز اسید نیتریک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اسید نیتریک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H566 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 100441 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : H566 و دریافت قیمت اسید نیتریک از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Nitric Acid SpA
HNO3 MW 63.01 d 1.42 CAS [7697-37-2]
Assay 67-69%
Colour <10 Hazen (APHA)
Ag, Au, Ba, Be, Bi, Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, La, Li, Lu, Mn, Mo, Nb, Nd, Pb, Pr, Rb, Re, Sc, Sm, Sr, Tb, Te, Th, Tl, Tm, U, W, Y, Yb, Zr <0.1 ppb each
As, Cd, Co, Cu, Ni, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Ti, V, Zn <0.5 ppb each
Al, B, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Na, Se <1 ppb each
Total P <0.01 ppm
Cl <0.2 ppm
Total S <0.3 ppm
Store in dark.
Application: Environment Analysis (eg, using AAS, ICP-OES, ICP-MS), Trace Metal Analysis, Ion Chromatography, Voltammetry

500ml H566P
1LT H566M
2½LT H566L
Dgr H:272-290-331-314-EUH071
P:260c-280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :