مواد شیمیایی مرک

تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار

تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار با فرمول شیمیایی KCl و جرم مولکولی 74.55 و شماره کد کاتالوگ تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار رومیل V7506 است.

پتاسیم کلرید برای تولید محلول های انفوزیون و همودیالیز و همچنین تزریقات استاندارد برای تغذیه روده ای و تزریقی، در قرص های پتاسیم، نمک های رژیمی، تغذیه ورزشی و نوشیدنی های معدنی، تصفیه انسولین، کاربردهای آرایشی.

تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7506 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V7506 و دریافت قیمت تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پتاسیم کلرید 0.001 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Chloride 0.001M PrimAg‑TvR
KCl MW 74.55
Nominal concentration 0.001M (0.001N) ±0.5% @ 20°C
KCl 0.0746 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V7506M
2½LT V7506L
5LT V7506Kمحصولات پیشنهادی :