مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار

تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار با فرمول شیمیایی NaAsO2 و جرم مولکولی 129.91 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار رومیل V6537 است.

سدیم آرسنیت پودری سفید یا خاکستری مایل به سفید است. از آن به عنوان آفت کش، نگهدارنده پوست، ضد عفونی کننده و در رنگرزی و صابون استفاده می شود. آرسنیت سدیم در فهرست مواد خطرناک قرار دارد زیرا توسط آن تنظیم می شود.

تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6537 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V6537 و دریافت قیمت تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم آرسنیت 0.0125 مولار اقدام نمایید.


Sodium Arsenite 0.0125M PrimAg‑TvR
NaAsO2 MW 129.91
Nominal concentration 0.0125M (0.025N) ±0.5% @ 20°C
NaAsO2 1.624 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6537M
2½LT V6537L
5LT V6537K
10LT V6537J
Dgr H:350
P:201-308+313محصولات پیشنهادی :