مواد شیمیایی مرک

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار با فرمول شیمایی 2Fe(SO4)2 با جرم مولکولی85.20 و با کد کاتالوگ تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار رومیل V0235  است.

سولفات آهن آمونیوم نوعی قابض است که از قرون وسطی به بعد برای درمان عفونت های مختلف مانند آبسه و کربونکول استفاده می شده است. اخیراً برای تسکین علائم اسهال، سوء هاضمه و سایر علائم معده که ممکن است رخ دهد استفاده می شود.

دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V0235 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V0235 و دریافت قیمت تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.3 مولار  اقدام نمایید.


di-Ammonium Iron(II) Sulphate 0.3M PrimAg‑TvR
(NH4)2Fe(SO4)2 MW 284.01
Nominal concentration 0.3M (0.3N)
(NH4)2Fe(SO4)2 85.20 g/LT
Stabiliser: H2SO4 5 g/LT
Calibrate by titration with either Ce(SO4)2, K2Cr2O7 or KMnO4 of equivalent molarity immediately before each use.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V0235M
2½LT V0235Lمحصولات پیشنهادی :