مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار با فرمول شیمیایی HCl و جرم مولکولی 36.46 و شماره کد کاتالوگ هیدروکلریک اسیدتیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار رومیل V3723 است.

اسید هیدروکلریک یک اسید قوی و خورنده است که به طور گسترده در صنعت داروسازی استفاده می شود. نقش اصلی آن در تصفیه و استخراج مواد فعال دارویی است. هیدروکلراید در واکنش‌های اسید-باز برای تبدیل ترکیبات آلی به شکل نمک استفاده می‌شود و باعث می‌شود که آنها در آب حل شوند.

تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3723 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3723 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکلریک اسید 0.2 مولار  اقدام نمایید.


Hydrochloric Acid 0.2M PrimAg‑TvR
HCl MW 36.46
Nominal concentration 0.2M (0.2N) ±0.5% @ 20°C
HCl 7.292 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3723M
2½LT V3723L
5LT V3723K
10LT V3723J
Wng H:290محصولات پیشنهادی :