مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار رومیل V5169 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5169 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5169 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.5 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 0.5M PrimAg‑TvR
KOH MW 56.11
Nominal concentration 0.5M (0.5N) ±0.5% @ 20°C
KOH 28.06 g/LT
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5169M
2½LT V5169L
5LT V5169K
10LT V5169J
Dgr H:290-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :