مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار

تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار با فرمول شیمیایی HNO3 و جرم مولکولی 63.01 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار رومیل V3642 است.

اسید نیتریک همچنین به تهیه محلول ها و معرف ها برای تجزیه و تحلیل دارویی و کنترل کیفیت کمک می کند. برخی از آزمایشگاه ها از آن برای تیتراسیون ردوکس و pH و تجزیه و تحلیل وجود ترکیبات غیر آلی در محصولات دارویی استفاده می کنند.

تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار   از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3642 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V3642 و دریافت قیمت تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار   از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید  تیترازول نیتریک اسید 0.5 مولار  اقدام نمایید.


Nitric Acid 0.5M PrimAg‑TvR
HNO3 MW 63.01
Nominal concentration 0.5M (0.5N) ±0.5% @ 20°C
HNO3 31.51 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3642M
2½LT V3642L
5LT V3642K
10LT V3642J
Dgr H:315-318
P:280e-302+352-305+351+338-310محصولات پیشنهادی :