مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مول

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مول با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مول رومیل V5749 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مول

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مول  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5749 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5749 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مول  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 0.1M PrimAg‑TvR
in propan-2-ol
KOH MW 56.11
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
KOH 5.611 g/LT
Solvent: (CH3)2CHOH
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5749M
2½LT V5749L
Dgr H:225-315-319-336
P:210-233-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :