مواد شیمیایی مرک

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار

تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار با فرمول شیمیایی KOH و جرم مولکولی 56.11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار رومیل V6675 است.

تیترازول هیدروکسید پتاسیم در کودها، باتری ها، صابون ها و مواد شوینده، شیشه های مخصوص و سایر عملیات صنعتی کاربرد دارد. همچنین به عنوان یک واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی عمل می کند.

تیترازول باریم هیدروکسید 0.05 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6675 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید این کالا بـــه شـــماره کـد : V6675 و دریافت قیمت تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول هیدروکسید پتاسیم 0.05 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Hydroxide 0.05M PrimAg‑TvR
KOH MW 56.11
Nominal concentration 0.05M (0.05N) ±0.5% @ 20°C
KOH 2.806 g/LT
K2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6675M
2½LT V6675L
5LT V6675K
10LT V6675Jمحصولات پیشنهادی :