تیترازول مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار

تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار با فرمول شیمیایی AgNO3 و جرم مولکولی 169.87 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار رومیل V7436 است.

نیترات نقره به عنوان یک عامل سوزاننده، ضد عفونی کننده و قابض استفاده می شود. یون نقره توسط کلرید در مایعات بافتی رسوب می کند، به طوری که به راحتی نفوذ نمی کند.

تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7436 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V7436 و دریافت قیمت تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار - از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیترات نقره 0.01 مولار  اقدام نمایید.


Silver Nitrate 0.01M PrimAg‑TvR
in propan-2-ol/water 90:10
AgNO3 MW 169.87
Nominal concentration 0.01M (0.01N) ±0.5% @ 20°C
AgNO3 1.699 g/LT
Solvent: (CH3)2CHOH/H2O 90:10 v/v
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V7436M
2½LT V7436L
Dgr H:225-315-319-336-410
P:210-233-273-302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :