مواد شیمیایی مرک

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار با فرمول شیمیایی KMnO4 و جرم مولکولی 158.03و شماره کد کاتالوگ تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار رومیل V6743 است.

پرمنگنات پتاسیم یک عامل اکسید کننده قوی با کاربردهای فراوان به عنوان ضدعفونی کننده، علف کش و عامل سفید کننده است. در صنعت داروسازی، پرمنگنات پتاسیم یک عامل ضد میکروبی در تولید دارو است.

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6743 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6743 و دریافت قیمت تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.02 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Permanganate 0.02M PrimAg‑TvR
KMnO4 MW 158.03
Nominal concentration 0.02M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
KMnO4 3.161 g/LT
Store in dark.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6743M
2½LT V6743L
H:412
P:273محصولات پیشنهادی :