مواد شیمیایی مرک

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال با فرمول شیمیایی K2Cr2O7  و جرم مولکولی 294.18 و شماره کد کاتالوگ تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال رومیل V5364 است.

 دی پتاسیم اسید کرومات. ترکیبی که دارای کریستال های نارنجی مایل به قرمز روشن است و در رنگرزی، رنگ آمیزی، دباغی چرم، به عنوان سفید کننده، اکسید کننده، دپلاریز کننده سلول های خشک و غیره استفاده می شود.

تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5364 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5364 و دریافت قیمت تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول دی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال  اقدام نمایید.


Potassium Dichromate 0.1N PrimAg‑TvR
K2Cr2O7 MW 294.18
Nominal concentration 0.1N (0.016667M) ±0.5% @ 20°C
K2Cr2O7 4.903 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5364M
2½LT V5364L
5LT V5364K
10LT V5364J
Dgr H:317-334-340-350-360FD-412
P:201-273-302+352-308+313محصولات پیشنهادی :