تیترازوال 3

سدیم تیوسولفات 0/01 مولار TvR جهت استفاده تیتراسیون حجمی

تیترازول سدیم تیوسولفات 0/01 مولار با فرمول شیمیایی Na2S2O3 دارای جرم مولکولي 158/11 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم تیوسولفات 0/01 مولار رومیل V6360 است.

سدیم تیوسولفات به عنوان ماده سفید کننده برای حذف باقیمانده ها و مواد خشک کننده در صنایع کاغذ و نساجی، به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید در پزشکی، به عنوان عامل دکلره و قارچ کش آب آشامیدنی و فاضلاب در تصفیه آب، به عنوان بازدارنده خوردگی مس در گردش استفاده می شود.

سدیم تیوسولفات 0/01 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم تیوسولفات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تیترازول سدیم تیوسولفات0/01 مولار جهت استفاده تیتراسیون حجمی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6360 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V6360 و دریافت قیمت سدیم تیوسولفات 0/01 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Thiosulphate 0.01M PrimAg‑TvR
Na2S2O3 MW 158.11
Na2S2O3 1.581 g/LT
Stabiliser: Na2CO3 0.2 g/LT
Protect from atmospheric microbial contamination.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6360M
2½LT V6360L
5LT V6360K
10LT V6360محصولات پیشنهادی :